ДИСКОНТ ТАКСИ

Вызов такси круглосуточно по телефонам:

  • (044) 237-93-93
  • (063) 561-19-19
  • (050) 775-55-30
  • (067) 433-82-94


НОВОСТИ

arr3Не стоит пренебрегать мобильным приложением. Не стоит пренебрегать мобильным приложением для вызова такси. Такое приложение существенно... arr3МНЕНИЯ И ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВБудем рады услышать и отреагировать на ваши пожелания. Пишите, и мы с удовольствием ответим вам!...

АКЦИИ

Наша цена 100 Бал
в наличии
Наша цена                       
в наличии

БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Наша цена 5 Бал
в наличии
Наша цена                       
в наличии
Наша цена                       
в наличии

АНКЕТА

Как вам нравится Дисконт бонус клуб?

Очень нравится 53% Нравится 12% Не очень нравится 11% Совсем не нравится 24%

» правила бонусного клуба
П Р А В И Л А БОНУСНОГО КЛУБА «ДИСКОНТ БОНУС»

П Р А В И Л А
БОНУСНОГО КЛУБА «ДИСКОНТ БОНУС»

Українською мовою, редакція © 2015

Терміни й визначення

Бонусний Клуб «ДИСКОНТ БОНУС» – договірне об’єднання Організатора, Партнера та Учасників, створене з метою підвищення якості обслуговування Учасників, з метою збільшення обсягів надання послуг Партнера за рахунок введення системи накопичувальних Бонусів за допомогою заохочення Учасників, організоване без створення юридичної особи.

Організатор – ФОП Педченко Руслан Олегович, до обов’язків якої відноситься розробка та затвердження основних засад діяльності Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС», здійснення координації взаємовідносин Партнера та Учасників, проведення організаційних заходів щодо впровадження бонусної системи лояльності до Учасників, надання консультаційних послуг Партнеру Клубу, маркетингова та рекламна підтримка.

Партнер – юридична особа ТОВ "ДIСКОНТ ТАКСI" , що надає послуги  на території України, що підписала відповідні договори з Організатором  Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС», чим зобов’язалася дотримуватися цих Правил, та таким чином приєдналася до Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС».

Учасник Програми / Учасник – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів», надала свою згоду на участь у Програмі шляхом заповнення та збереженням реєстраційної форми на Сайті Програми www.bonusclub.com.ua та www.discounttaxi.com.ua, та немає будь-яких обмежень щодо такої участі, однозначно погодилась та приєдналась до Правил Програми, «Угоди користувача» та «Політики конфіденційності», та  яка має намір отримувати послуги  Партнера.

Правила – основний документ, що регламентує взаємовідносини Організатора, Партнера та Учасників Клубу, визначає їх права та обов’язки при отримані послуг Партнера на території України в межах дії програми Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС», є публічною пропозицією (офертою) для вступу до Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС» фізичних осіб, які бажають стати Учасниками Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС» на підставі визнання цих Правил та прийняття на себе обов’язку їх дотримання, Правила є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами Системи.

Бонуси – умовні одиниці, що надаються Партнером Учасникам за використання Учасниками послуг Партнера на території України в межах дії програми Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС», а також за виконання певних дій у рамках спеціальних пропозицій і акцій Програми. Розмір бонусів встановлюється Організатором.

Реєстр нарахування бонусів – систематизована Організатором інформація за певний  період яка містить в собі дані нарахування бонусів. Періодичність створення реєстру нарахування бонусів встановлюється Організатором.

Винагорода — позиція у «Каталозі винагород», яку можна отримати в обмін на накопичені бонуси.

Сайт Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС» - www.bonusclub.com.ua  , адміністратором якого є Організатор.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ці Правила Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС» (далі – Правила), є системою оприлюднених норм, що визначають загальні принципи та організаційні засади функціонування Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС» (далі – Клубу), порядок та особливості залучення  Учасників, з метою створення бонусної програми лояльності Організатора та Партнера до Учасників.
1.2. Правила розроблені у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України „Про захист прав споживачів” та іншого діючого законодавства.
1.3. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини Організатора, Партнера та Учасників Клубу, надалі суб’єктів системи (далі – Система) при здійсненні Учасниками купівлі послуг у Партнера на території України в межах дії програми Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС».
1.4. Правила є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами Системи.
1.5. Правила є публічною пропозицією (офертою) для вступу до Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС» фізичних осіб, які бажають стати Учасниками Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС» на підставі визнання цих Правил та прийняття на себе обов’язку їх дотримання.
1.6. Інформація щодо встановлених (діючих) розмірів Бонусів та знижок, які нараховуються або надаються під час придбання Учасниками послуг Партнера в межах Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС», щодо порядку їх нарахування, обліку, списання, обміну, яка розміщується на сайті Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС» www.bonusclub.com.ua після затвердження Організатором цих Правил, є невід’ємною частиною цих Правил, та обов’язковою для  Організатора, Учасників, та Партнера. У разі розбіжності інформації та/або окремих положень щодо діяльності Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС», розміщеної на сайті www.bonusclub.com.ua , та такої, що міститься в цих Правилах, такою, що врегульовує правовідносини між Організатором, Учасниками та Партнером вважається інформація, розміщена на сайті www.bonusclub.com.ua , за умови, якщо дата розміщення такої інформації є пізнішою, ніж дата затвердження Організатором цих Правил.

1.7. Програма лояльності не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ БОНУСНОГО КЛУБУ «ДИСКОНТ БОНУС».

2.1.   Організатор створює Бонусний Клуб «ДИСКОНТ БОНУС» за власною ініціативою. Бонусний Клуб «ДИСКОНТ БОНУС» не є юридичною особою.
2.2.   Бонусний Клуб «ДИСКОНТ БОНУС» діє на підставі затверджених Правил.
2.3.   Метою створення Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС» є створення бонусної програми лояльності Організатора та Партнера до Учасників.
2.4.   Бонусний Клуб «ДИСКОНТ БОНУС» вважається створеним після затвердження Організатором цих Правил.
2.5.   Відносини між Організатором, Партнерами, Учасниками та іншими суб’єктами Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС» може припинитися після виконання усіх зобов’язань один перед одним.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА БОНУСНОГО КЛУБУ «ДИСКОНТ БОНУС».

3.1. Розробляє та затверджує Правила Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС».
3.2. Надає консультативну допомогу Учасникам та Партнеру.
3.3. Організовує та веде облік нарахованих Бонусів Учасникам Клубу на бонусних рахунках.
3.4. Самостійно визначає та встановлює порядок нарахування та розміри Бонусів для отримання Учасниками за умови використання послуг Партнера.
3.5. Самостійно визначає та встановлює порядок, дату та час отримання (обміну) Учасниками від Партнера  послуг за Бонуси.
3.6. Організатор має право представляти інтереси Партнера, який бере участь в Бонусному Клубі «ДИСКОНТ БОНУС», перед третіми особами та здійснювати інші необхідні дії щодо захисту інтересів Партнера відповідно до чинного законодавства України та цих правил.
3.7. Здійснює маркетингову і рекламну підтримку діяльності Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС».
3.8. Організатор надає маркетингові послуги Партнеру. Оплата послуг проводиться згідно договору, про надання інформаційно-консультаційних послуг і додаткових угоди, які є невід'ємною частиною договору.

3.9. Органiзатор не несе відповідальності та не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Учаснику або третім особам у результаті неможливості використання Сайту.

3.10. Органiзатор не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать Організатору, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

3.11. Організатор не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким, окрім Організатора, на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.

3.12. Організатор не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Учасником на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.


4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПАРТНЕРА.

4.1.   Партнер зобов’язаний укласти із Організатором договір договір про надання інформаційних-консультаційних послуг щодо організації та функціонування Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС», за умовами якого Організатор бере на себе зобов’язання надавати інформацію щодо поточної діяльності Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС».
4.3.   Партнер має право на отримання від Організатора інформацію про порядок та кількість нарахованих Учасникам Бонусів в межах діяльності Партнера.
4.4.  Партнер несе відповідальність передбачену чинним законодавством України та Правилами Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС» за невиконання або належне виконання правил Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС», договору інформаційно-консультативних послуг в рамках дії Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС».

5. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКА.

5.1. Заповнивши Анкету на сайті Програми , Учасник підтверджує, що він ознайомився та погодився з даними Правилами участі в Програмі й зобов'язується їх виконувати.

5.2. Учасник при заповнені Анкети на сайті Програми обов’язково має вказати П.І.Б., дату народження, контактний телефон та інші дані, надання яких вимагає Анкета.

5.3. На один номер мобільного телефону може бути зареєстрован лише один учасник.

5.4. Якщо при реєстрації Учасник програми зазначив недійсний номер телефону, Організатор Програми має право заблокувати її без повідомлення Учасника.

5.5. На одну електронну адресу може бути зареєстрован лише один Учасник.

5.6. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь у Програмі працівники Організатора та Партнера.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ УЧАСНИКА.

6.1.   Учасник має право на отримання Бонусів та Винагород  в порядку та розмірах, встановлених Організатором, у разі використання послуг Партнера в рамках Бонусного клубу «ДИСКОНТ БОНУС». 
6.2.   Учасник надає свою згоду Організатору на проведення в рамках дії Програми Бонусного клубу розрахунку Бонусів на зарахування та списання отриманих ним Бонусів на свої бонусні рахунки для подальшого використання в Бонусному клубі.
6.3.   Учасник має право обмінювати у Партнера нараховані йому на бонусні рахунки Бонуси на товари, роботи, послуги з Каталогу винагород, згідно реєстру обліку Бонусів Організатора.
6.4.   Учасник має право на отримання від Організатора інформації про кількість нарахованих та доступних Бонусів.
6.5.  Учасник має право на отримання від Організатора інформації про акції або спеціальні заходи через SMS-повідомлення, e-mail-повідомлення IVR- телефонну лінію підтримки.

6.6. Якщо Учасник вважає, що на Сайті присутня інформація, що порушує його права, Учасник зобов'язаний повідомити про це Виконавця й надати йому інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Учасник надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, державні збори й оплату юридичних послуг).

 

7. УЧАСНИКУ ЗАБОРОНЕНО.

7.1. Створювати декілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі.

7.2. Вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману.

7.3. Надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам.

7.4. Реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи.

7.5. Використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті.

7.6. Здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональних даних та будь-якої інформації інших користувачів.

7.7. Намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого учасника (користувача) будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля.

7.8. Розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Виконавцю та/або третім особам.

7.9. Розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю).

7.10. Розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;

7.11. Сприяти або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі.

7.12. Вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи.

7.13. Ображати будь-кого.

7.14. Використовувати нецензурні вираження, навіть якщо вони маскуються іншими символами (наприклад зірочками).

7.15. Виходити за рамки заздалегідь встановленої теми спілкування.

7.16. Зловживати розміщенням інформації, що не несе смислового навантаження.

7.17. Провокувати, починати й/або підтримувати словесну війну.

7.18. Розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та/або програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

 

8. Відповідальність Учасника.

8.1. Будь-які дії, здійснені з використанням облікового запису та/або його логіна й пароля Учасника, вважаються здійсненими цим Учасником.

8.2. За порушення умов даних Правил, Організатор  має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Учасника до Сайту та/або видалити обліковий запис Учасника.

8.3. У випадку розміщення Учасником на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Правил, Організатор має право без повідомлення, за власним розсудом видалити повністю або частково розміщену Учасником інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Правилам та/або законодавству, що застосовується.

8.4. Учасник самостійно несе відповідальність за будь-яке використання інформації, що опублікована на Сайті.

 

9. Нарахування Бонусів.

9.1. В рамках дії Програми Учасники отримують Бонуси, які можуть бути використані відповідно до цих Правил програми. Бонуси не є грошовими коштами, а є нагородженням за використання послуг Партнера. Всі зароблені Учасником Бонуси зачисляться на їх персональний Бонусний рахунок у програмі «Дисконт Бонус».

9.2. Величина Бонусів встановлюється виключно Організатором та Партнером і може бути змінена в будь-який час без попереднього повідомлення Учасників.

9.3. Бонуси можуть бути використані Учасником  тільки для придбання Винагород.

9.4. Бонуси для Учасників  нараховуються за:

- Використання послуг Партнера;

- Участь у стимулюючих заходах, що проводяться в рамках Програми.

10. Термін дії Бонусів.

10.1. Бонуси, начисленні  Учаснику, діють протягом дії програми. Організатор залишає за собою право в будь-який момент змінити строк дії Бонусів без попереднього повідомлення учасників.

 

11. Передача Бонусів третім особам.

11.1. Кожен Учасник бонусного клубу «ДИСКОНТ БОНУС» розглядається як індивідуальний Учасник, і, таким чином, набирає Бонуси, пов'язані з його особистим діями. Учасник не може передавати свої Бонуси іншому Користувачеві.

 

12. Винагорода, що надаються в рамках програми, та її отримання.

12.1. Винагорода — позиція у «Каталозі винагород», яку можна отримати в обмін на накопичені Бонуси. Перелік позицій в каталозі винагород може змінюватися.
12.2. Для завершення обміну Бонусів на Винагороду Учасникові необхідно вибрати один із способів доставки і уважно ознайомитися з його умовами.
12.3. В разі замовлення Учасником Винагороди, необхідно оформити заявку і дочекатися її перевірки Організатором.
12.4. Бонуси при замовленні Винагороди списуються відразу ж після створення Учасником заявки.
12.5. Умови повернення вибраних винагород:
- користувач отримує замовлені позиції в пункті видачі Організатора без додаткової фірмової упаковки;
- у разі виявлення заводського браку або порушення цілісності винагороди, Учасникові необхідно оформити акт про наявність браку. У цьому випадку Учасник може здійснити повернення менеджеру в пункті видачі. В інших випадках винагорода поверненню і обміну не підлягає.
Винагорода  обов'язково повинна перевірятися у присутності кур'єра або менеджера безпосередньо при отриманні винагороди. В іншому випадку Організатор не несе відповідальності за цілісність замовлення. Сертифікати і квитки на заходи поверненню та обміну не підлягають!

 

13. Використання персональних даних Учасника.

13.1. Інформація, залишена Учасником в Анкеті (ПІБ, поштова адреса, e-mail, номер телефону тощо), є його персональними даними. Персональні дані Учасника є конфіденційною інформацією; збір і подальша обробка персональних даних здійснюється Організатором відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами України.

13.2. Відправленням заповненої Анкети за допомогою Сайту Організатора  Учасник підтверджує, що добровільно надає Організатору зазначені в Анкеті персональні дані для реєстрації у якості Учасника Програми, а також з метою підтримки довгострокового співробітництва з Організатором. Учасник також дає згоду на використання його персональних даних для обробки замовлень на придбання товарів Організатора, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Організатора (його пов'язаних осіб, комерційних партнерів). Для цілей, передбачених цим пунктом, Організатор має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Учасника, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в Анкеті телефонний номер.

13.3. Для цілей, передбачених п. 5.2 Правил, Учасник дає Організатору право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Організатора (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Організатор бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Організатором на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

13.4. У випадку зміни своїх персональних даних Учасник повинен надати Організатору оновлену інформацію, звернувшись через надані Канали комунікації Програми з відповідним повідомленням. У разі невиконання Учасником даної вимоги, Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням таких даних.

13.5. Учасник безпосередньо після реєстрації або в будь-який інший момент може встановити заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього Учасник повинен звернутися через надані Канали комунікації Програми з відповідним повідомленням. Учаснику також надаються інші права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

13.6. Анкета не приймається, якщо не заповнені обов’язкові поля, заповнена неправильно чи не відповідає вимогам Правил,  або Учасник не погодився (не прийняв) умови Угод, що регулюють використання Сайту Організатора Учасником (для електронних Анкет).

13.7. Організатор вчасно інформуватиме Учасника про його можливості та винагороди, проте не несе відповідальності за недоставляння такого повідомлення, якщо це сталось унаслідок незалежних від Організатора обставин.

13.8. Організатор зобов'язується належним чином збирати, зберігати та обробляти дані Учасників Програми, використовувати їх в рамках Програми, а також не поширювати і не надавати їх третім особам без згоди Учасника.

13.9. Учасник надає Організатору право надсилати йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Програми та про інші споживчі пропозиції  поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS.

13.10. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

 

14. Обробка інформації при використанні сайту.

14.1. При використанні Учасником Сайту Організатор має право завантажувати на комп'ютери Учасників файли cookie (якщо Учасник самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в cookie.

14.2. При використанні Учасником Сайту програмно-апаратний комплекс, на якому розташований Сайт, автоматично зберігає, обробляє та використовує знеособлені дані Учасника, що не відносяться до персональних, наприклад: IP-адреса Учасника, дані про місцезнаходження Учасника, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, файли cookie, а також статистична інформація про активність Учасника.

 

15. Інші умови

15.1. Організатор має право вносити зміни в данні правила. Усі зміни правил набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт, Учасник підтверджує згоду з новими умовами правил в редакції, що діє на момент використання Учасником послуг або Сайту.

15.2. Організатор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних правил , інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань, тощо.

15.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даних правил, інші частини правил будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даних правил, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

15.4. Сайт надається Організатором "як є". Організатор не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Учасника, його безперебійну й безпомилкову роботу.

15.5. Організатор має право в односторонньому порядку змінювати види сервісів, що надаються у рамках Сайту.

15.6. Організатор може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами третій стороні.

15.7. До даних правил й відносин між Організатором та Учасником, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України.

5.8. Сплата податків і виконання зобов'язань, пов'язаних з участю Учасника в Програмі, є обов'язком Учасника.

 

16. ПРИПИНЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БОНУСНОГО КЛУБУ «ДИСКОНТ БОНУС».

16.1.   Функціонування Бонусного Клубу «ДИСКОНТ БОНУС» може бути припинено за рішенням Організатора за умови повного виконання Організатором, Партнерами та Учасниками усіх зобов’язань один перед одним.

YjQyOGIwM